602 Arbres monumentals comarcals

602 arbres monumentals comarcals  fitxes   Kilòmetres
El Pi del Burgar – Reus 602.1a602.1b  10,400
El Pi de Bofarull – Reus 602.2a602.2b  9,600
El Pi rodó de Cambrils 602.3a 602.3b  31,000
El Pi de les Planes  o de Fernando – Aleixar 602.4a 602.4b  16,400