Indrets Patrimonials

indrets_patrimonials

En aquest apartat podràs trobar una petita explicació de tots aquells indrets, relacionats amb la proposta de rutes temàtiques i també amb trams de les rutes pel territori.
Estan distribuïts d’acord amb el seu valor patrimonial en 5 apartats:

Arquitectònics

Culturals

Històrics

Naturals

Rurals