400b Vilallonga – El Morell

400a El Morell – Vilallonga 2,300 kms
dir nom
El Morell carrer Angel Guimerà – carrer Pompeu Fabra
| camí dels Majols
camí Vell de Reus
avinguda Catalunya
Avinguda Catalunya – carrer camí dels Majols – Vilallonga