304b Vilallonga – Reus

304b Vilallonga – Reus   11,800 kms
dir nom
| carrer camí dels Majols – avinguda Catalunya -Vilallonga
| carrer camí dels Majols
camí dels Majols
camí Travesser
carretera La Selva- Constantí traspasar amb molta cura
| camí Travesser
camí de Valls
| camí del Burgar –

Mas del Burgar –

Terme del Burgar

| polig. ind. – carrer  Colombretes
polig. ind. – carrer Illes Medes
carretera Montblanc traspasar amb molta cura
avda. de la Pau (cementiri)
camí de darrera el Cementiri
camí de Matet
barranc del Picarany
(entrant al barri) camí (abans pont) costat via tren
barri Sant Joan
carrer Ventura Gassol
Reus – avinguda Marià Fortuny