602.2a Reus – El Pi de Bofarull (terme de Reus)

602.2a Reus – Pi de Bofarull (terme de Reus) 4,800 kms
dir nom
Reus – Mas Iglesias
carrer Maria aurèlia Capmany
carrer Josep Pla
pont pàrquing Universitat
costat via del tren
avinguda Universitat
traspassar carretera Bellisens
carrer Mas Pellicer
carril bici lateral carretera Bellisens
carrer Mèxic
avinguda Cambra Comerç
avinguda Argentina
traspassar carretera Tarragona
carrer Guix Sugranyes
camí de Constantí
riera de la Quadra
| Pi de Bofarull