302b El Morell – Reus

El Morell – Reus 11,500 kms 302b
nom dir
Angel Guimerà- Pompeu Fabra – El Morell 
carrer Angel Guimerà |
camí dels Majols |
camí de Gebellí
camí de l’Horta
camí Travesser
carretera La Selva- Constantítraspasar amb molta cura
camí Travesser |
camí de Valls
camí del Burgar –

Mas del Burgar –

Terme del Burgar

|
polig. ind. – carrer  Colombretes |
polig. ind. – carrer Illes Medes
carretera Montblanc
avda. de la Pau (cementiri)
camí de darrera el Cementiri
camí de Matet
barranc del Picarany
(entrant al barri) camí (abans pont) costat via tren
barri Sant Joan
carrer Ventura Gassol
Reus – avinguda Marià Fortuny |