202a Castellvell – Almoster

202a Castellvell – Almoster    3,100 kms
DIR NOM DIR
Inici Castellvell – Plaça Jacint Verdaguer
| Carrer Pompeu Fabra |
| Carrer mestre Isidre Diez
Camí vell de Prades
| Carrer del gerani
Travesia del gerani
| Camí dels estepans
Camí del Picarany
| Carrer de Reus |
Plaça Josep Rosselló – Inici Almoster
Almoster – Castellvell     3,100 kms 202b