103b Castellvell – Reus

Castellvell – Reus 6.500 km 103b
nom dir.
plaça Jacint Verdaguer – Castellvell
carrer Pompeu Fabra |
carrer Sant Jordi
camí Riudoms – Castellvell |
camí Cinc camins |
camí Cinc camins |
camí Pedrera Cobic |
cruïlla dels Cinc Camins
camí dels Cinc Camins
camí Mas Gassot
creuar carretera alcolea
carrer Adrià Gual (deixalleria) |
carrer Ignasi Iglesias – benzinera
polígon – rotonda palmeres |
Reus – carretera Riudoms – piscines – camí Roquís