101b Almoster – Reus

Almoster – Reus **      8,700 kms 101b
nom dir
plaça Josep Rosselló –Almoster
carrer de la font |
carrer camí de la font
camí de la  font
camí de la creu
camí d’Aixemoreres
camí de Burgar –PI DEL BURGAR **MAS DEL BURGAR **
polig. ind. – carrer  Colombretes |
polig. ind. – carrer Illes Medes
carretera Montblanc
avda. de la Pau (cementiri)
camí de darrera el Cementiri
camí de Matet
barranc del Picarany
(entrant al barri) camí (abans pont) costat via tren
barri Sant Joan
carrer Ventura Gassol
Reus – avinguda. Marià Fortuny |