100b Aleixar – Reus

Aleixar – Reus 7,100 100b
nom dir
Avinguda Joaquim Mir – Aleixar  
carretera Maspujols |
camí
camí  (cartell mas del nap) |
riera del Salt
camí del mig
cruïlla cinc camins |
camí Pedrera Còbic |
Reus – Avinguda  Comerç |