603.7 Campanar de Riudoms

603.7 Les Borges – Campanar de Riudoms 5,000 kms
dir. nom
Les Borges del Camp Plaça Església
carrer Mn. Jacint Verdaguer
carrer Verge de la Riera
carrer Creueta
­ avinguda M. Martorell-
carretera Alcolea (alerta al creuar)
camí Molí de Vent (costat benzinera)
camí de les passeres
carrer Dr. Fleming
plaça Arnau de Palomar
Plaça Església – Campanar de Riudoms