601.2b Ermita Paret Delgada La Selva del Camp – Reus

601.2b Ermita Paret Delgada La Selva – Reus 11,000 kms
dir nom
| Ermita de Paret Delgada – La Selva del Camp
camí Travesser
carretera La Selva- Constantí (traspasar amb molta cura)
| camí Travesser
camí de Valls
| camí del Burgar – Mas del Burgar – Terme del Burgar
| polig. ind. – carrer  Colombretes
polig. ind. – carrer Illes Medes
carretera Montblanc (traspasar amb molta cura)
avda. de la Pau (cementiri)
camí de darrera el Cementiri
camí de Matet
barranc del Picarany
(entrant al barri) camí (abans pont) costat via tren
barri Sant Joan
carrer Ventura Gassol
Reus – avinguda Marià Fortuny