601.1b Ermita de la Pineda Vilaseca – Reus

601.1b Ermita de la Mare de Deu de La Pineda Vilaseca – Reus 8,800 kms
dir nom
| Ermita de la Mare de Deu de la Pineda
| creuar carretera segona rotonda per pas zebra
carril bici carretera La Pineda
| pont elevat per damunt autovia
| raval de la Mar – carril bici
| Plaça Països Catalans – Vilaseca
carrer Riera
avinguda  Generalitat
camí darrera Mas d’en Gil
camí Mas de la Cuca o Vilaseca
| parcel·les la Plana – camí Mas de la Cuca o Vilaseca
| camí de Vilaseca
camí de Vilaseca
camí de Bellisens
camí de Bellisens
carrer Universitat
| pont tren – pàrking Facultat Econòmiques
| carrer Josep Pla
Reus – Autovia Bellisens – carrer Carles Ribes