Mas Miarnau

mas_miarnau

Mas Miarnau
Fitxa 501
És una construcció de 1901, que forma part del conjunt de masos d’estiueig que a partir del segle XIX es construeixen a la ciutat de Reus. L’esgrafiat, les formes dels elements de forja i els colors de terra i ocre li atorguen un aire modernista. El Mas Miarnau, és un dels primers exemples al Camp del concepte de ciutat jardí. En aquest cas, es tracta d’una versió luxosa i àmplia que recupera la tradició reusenca de disposar d’un jardí i un hort al costat del mas.Al juny de 2005, l’Ajuntament de Reus el cedeix totalment restaurat i remodelat a la Universitat Rovira i Virgili per ubicar-hi la seu del Centre d’Innovació i Formació Permanent de la Fundació URV .