Mas Iglesias

mas_iglesies

Mas Iglesias
Fitxa  501
És una antiga masia reformada com a casa senyorial del municipi de Reus (Baix Camp). Actualment és la seu del Centre de la Imatge Mas Iglesias i l’edifici està protegit com a bé cultural d’interès local. Es un edifici aïllat de planta quadrada amb planta baixa, pis i golfes. A dreta i esquerra hi ha dos elements de planta baixa i pis amb galeria correguda d’arcades, columnes jòniques i barana de balustres. La composició és simètrica a partir de les obertures de planta baixa, balconeres amb llindes al pis i quadrangulars a les golfes. Té una cornisa amb mènsules representant motius florals. Hi ha terrat i terrassa en el centre amb balustrada de balustres i quatre pinyes de pedra artificial en els extrems. La porta principal és de pedra picada, quatre semi pilastres amb volutes. La planta baixa és de color de pedra i la resta de façana és de color granat. A l’interior, el paviment és ceràmic; els sostres amb restes de pintures, ornamentació floral i medallons (tot ell de guix); escales i columnes de marbre blanc; vidres glaçats i emplomats de colors.