Mas Abelló

mas_abello

Mas Abelló
Fitxa  501
La gent hi anava a comprar verdura, pollastres i llet. També era lloc de trobada la Font, on la gent del barri venia a buscar aigua que brollava de la mina del mas. Seu del Centre Cívic del barri des de 1993.