Pi del Burgar

pi_del_burgar

Pi del Burgar
Fitxes 101a 101b 106a  106b 602.1a – 602.1b
El Pi del Burgar és un pi pinyer amb una edat estimada de quatre-cents anys. És considerat un dels més vells de Catalunya. Les seves mesures són 22 m d’alçada i 25 de diàmetre de capçada.