Torre i Mas de Don Felip

torre_i_mas-felip

Torre i Mas de Don Felip
Fitxes 212a 212b
La Torre del Mas de Don Felip és una torre defensiva situada al municipi de Riudoms protegida com a bé cultural d’interès local. El nom del mas fa referència a Don Felip de Ferrant, militar austriacista, de la família dels ducs d’Almenara Alta.Masia adossada a una torre de defensa. Aquesta, probablement reformada en successives èpoques, té una finestra del segle XVI en el segon pis. Planta quadrada, d’uns 4,90 x 4,70 metres, i uns 13 d’alçada. Planta baixa i tres pisos, amb terrassa superior, merlets i quatre matacans.