Torre del Telègraf

torre_del_telegraf

Torre del Telègraf
Fitxes 401a 401b
També anomenada  del Esquirol. Es de planta quadrada i data de la primera meitat del segle XIX.  És la torre nº 50 de la línia de torres de Telegrafia Òptica civil del ramal de  Barcelona a Tarragona.