Ermita de Sant Blai Aleixar

ermita_sant_blai_aleixar

Ermita Sant Blai – Aleixar
Fitxes 601.5a 601.5b

Les referències més antigues ens les proporcionen uns cairons de fusta policromada que en revelen un origen medieval. Quant a documentació, la més antiga és un pergamí de l’any 1341 a través del qual Maria, esposa de Guillem Tost de l’Aleixar, deixa en testament “opera Beati Blasii, sex denariorum”. Alguns anys més tard (1370) l’infant Joan, comte de Prades, mana als jurats de la vila “que de present liurets e donats les claus an Jacme Roseyll e sa muler Berengaria de la yglesia de Sent Blay”; ja hi tenim, doncs, ermitans.

Les vicissituds del segle XX van motivar que, després de la Guera Civil espanyola, de l’interior de l’ermita no en quedés res