Vil·la Romana de Centcelles – Constantí

centcelles

Vil·la Romana de Centcelles – Constantí
Fitxes 301a 301b

Comprèn les restes d’una antiga vil·la rural del segle I aC, de la qual es conserva fonamentalment l’àrea termal i un magnífic mausoleu del segle IV, l’element sens dubte més important del conjunt. Ubicada en l’actual terme municipal de Constantí. És un dels monuments romans conservats més importants dels Països Catalans i de la península Ibèrica, principalment pels seus mosaics. El lloc fou ocupat per una gran vil·la de l’alt imperi, completament refeta durant el segle IV dC; a aquesta segona fase pertanyen unes termes romanes. L’edifici fou aprofitat durant l’època medieval com a capella dedicada a sant Bartomeu i després com a casa de pagès fins al 1958. La importància de l’edifici rau en una de les estances principals de la vil·la, espai que durant molts anys s’ha pensat que fou habilitat, a mitjan segle IV, com a mausoleu. La seva cúpula presenta un revestiment de mosaic amb escenes de cacera, representacions de l’Antic i del Nou Testament, de les quatre estacions i de personatges entronitzats. Una nova interpretació cronològica i funcional per a l’edifici tardoromà de Centcelles proposa situar la construcció al voltant de l’any 420 dC i relacionar-lo amb el praetorium del comes Hispaniarum Asterius i el seu exèrcit a Tàrraco durant la preparació d’una important campanya militar contra els bàrbars que ocupaven gran part de la península Ibèrica. És, en conjunt, un monument clau de l’arquitectura paleocristiana. L’edifici és una obra declarada bé cultural d’interès nacional.