Fumera del Gas

fumera_gas

Fumera del Gas
Fitxes 503
És una fumera o xemeneia que formava part de l’antiga indústria “Gas Reusense”. És de planta quadrada amb faixes verticals, que emmarquen les arestes del primer cos de l’element. Rematant la part inferior trobem una arqueria de coronament. El cos central està format per un llarg tub cilíndric de diàmetre decreixent a mesura que l’alçada és major. Té unes disset anelles metàl·liques a manera de suport distribuïdes per tota la fumera. La cornisa està centrada amb motllures de filet a manera de ratlles coronant el conjunt. Tota la xemeneia està feta de maó deixat a la vista. El 29 de maig de 1854, per iniciativa privada de l’industrial establert  a Reus Macià Vila, es va crear la societat Gas Reusense, que tenia com a objecte assumir la concessió municipal per abastir l’enllumenat públic, que passava de funcionar amb llums d’oli a fer-ho pels de gas. El contracte signat entre Gas Reusense i l’Ajuntament el 1855 garantia la implantació del nou enllumenat en 130 carrers i places de la ciutat. Els primers fanals eren de ferro colat. Aviat la fàbrica es va ampliar i la companyia va vendre també cuines de gas. El 1898 Gas Reusense iniciava, a la mateixa fàbrica, la producció d’energia elèctrica, tot i que no va poder fer front a la competència i hi va haver de renunciar el 1912. El 1935 inaugurava nous forns per a la producció de gas. El 1966 va desaparèixer i les instal·lacions van ser adquirides per Catalana de Gas Electricitat SA.