Fumera de la Bòvila Sugranyes

fumera_sugranyes

Fumera de la bòvila Sugranyes
Fitxes 503
Es tracta d’un element arquitectònic molt vistent, sobretot per la fumera central del forn, situat al costat esquerre de l’autovia de Reus a Tarragona. Element bastit amb toves i maons, de planta circular i d’uns vint-i-tres metres de diàmetre, amb una xemeneia central –de dinou metres d’alçada, de planta inferior quadrada i fumera superior octogonal– que sobresurt de l’àrea inferior del forn, amb diverses boques radials i una galeria de circulació perimetral. Damunt de l’estructura inferior s’establí una cambra anular, coberta per una teulada amb cabirons de fusta disposats de manera radial des de la fumera i sostinguts amb pilars de maons. A la part baixa del costat sud-oriental hi ha un cos annex a la galeria de circulació, que en segueix la disposició radial.