Estació Enològica – Reus

estacio_enologica

Estació Enològica Reus – Modernisme
Fitxes 504
Aquest conjunt, obra de Pere Caselles i Tarrats està format per un edifici central sobre el que s’aixeca una imponent torre on s’ubicaven els instruments d’observació meteorològica. Annexos al seu voltant hi ha un frondós jardí i un pati. Destaca el treball decoratiu amb representació de diversos motius agrícoles. Els pilars estan decorats amb la rosa de la ciutat i mitges esferes recobertes de mosaic de colors sobre elements vegetals. De l’interior són destacables els espais de la planta baixa destinats a oficines, que tenen arrimadors i taulells ceràmics de color blanc i un sistema de tancament fet per envans de fusteria i vidre. Va ser un dels primers centres enològics d’Espanya i Europa i encara avui, acull diferents institucions relacionades amb el món de l’agricultura.