Almoster-La Selva 560R


Fitxes de Almoster a…

a

FITXA 560R

distancia

dir

nom

sit.

dir

distancia

Inici Almoster

plaça Josep Rosselló

a

3,900

0,000

|

carrer Quarter del Sud

a

|

3,600

0,300

|

carretera Almoster-La Selva

a

|

3,300

0,600

|

camí Coma

a

0,700

3,200

avda. Martin Luter King

a

0,600

3,300

carrer Molins

a

0,500

3,400

Raval Sant Rafel

a

|

0,000

3,900

plaça Porta d’Avall

a

Inici La Selva

FITXA 560R

b