Vinyols-Cambrils 550R

Fitxes de Vinyols a…

a

FITXA 550R

distancia

dir

nom

sit.

dir

distancia

Inici Vinyols

rotonda carretera Reus

a

|

6,300

0,100

|

camí de Barenys

a

1,200

|

camí de Barenys

a

3,100

3,200

camí de Reus (darrera col·legi La Salle –gasolinera)

a

0,900

5,400

raval Gracia

a

0,300

6,000

passeig La Salle (riera)

a

|

0,000

6,300

|

pavelló esports

a

Inici Cambrils

FITXA 550R

b