Salou-Cambrils 520T

Fitxes de Salou a…

a

FITXA 520T

distancia

dir

nom

sit.

dir

distancia

Inici Salou

|

plaça Venus

a

|

6,600

0,000

|

costat platja – carril bici

cb

|

1,600

5,000

|

club nàutic Cambrils

a

|

1,600

5,000

|

passeig Maritim-Consolat de Mar

a

1,000

5,600

carrer Robert Gerard

a

|

0,600

5,800

|

avinguda. Països Catalans

a

|

0,200

6,600

|

plaça Ajuntament -Pavelló Esports

a

Inici Cambrils

FITXA 520T

b