Reus-Maspujols 70R

Fitxes Maspujols

a

FITXA 70R

distancia

dir

nom

sit.

dir

distancia

Inici Reus

Av. Comerç

a

|

6,000

0,000

|

camí Pedrera Cobic

a

|

3,500

2,500

|

cruïlla cinc camins

a

|

3,500

2,500

|

camí del mig

t

|

1,800

4,200

intersecció camins

t

1,800

camí del mig

t

1,100

4,900

riera de Salt

t

|

0,100

5,900

|

traspassar riera Vilaplana

t

|

0,100

6,000

|

pont carretera -ctra Aleixar

Inici Maspujols

FITXA 70R

b