Reus-Riudoms 31R

Fitxes Riudoms

a

FITXA 31R

b

distancia

dir

nom

dir

sit

distancia

Inici Reus

Crta Riudoms -piscines municipals

|

-a-

4,300

0,100

camí Roquís

-a-

3,400

0,900

polígon rotonda palmeres

|

-a-

3,400

1,200

|

rotonda variant

|

-a-

3,100

1,200

camí Roquis

-a-

3,050

1,250

camí Molins Nous

|

a

2,200

2,100

cruÏlla camí Molins Nous

a

2,200

2,100

|

camí Molins Nous

|

a

0,300

3,800

traspassar Riera

t

0,300

4,000

|

carrer Molins Nous -camp de futbol

a

0,200

4,100

carrer Salvador Espriu

|

a

4,300

|

Pavelló Esports

¯

a

inici Riudoms

a

FITXA 31R

b